Schwanzenberská hrobka   Jindřichův Hradec   zámek Hluboká nad Vltavou   zámek Červená Lhota

zřícenina hradu Landštejn   Český Krumlov   Československé opevnění   Nové Hrady a Terčino údolí

Okolí a zajímavosti

 

Zámek Třeboň  16 km

 

Na místě původního hrádku vznikl v 16 století renesanční zámek s třípatrovou hranolovou věží, zdobený sgrafity. Za Viléma Rožmberka tu pobýval alchymista John Dee a pobýval tu i známý Edward Kelley (anglický alchymista žijící a pracující velkou část svého života na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze). Rozlehlý areál má 120 místností, veřejnost si může vybrat z více prohlídkových tras. Zajímavá je např. expozice jezdectví a chovu psů (bruselské gobelíny ukazují krále Ludvíka XIII. při obtížných cvicích španělské jezdecké školy).

 

 

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách:  http://www.zamek-trebon.eu/

 

nahoru

 

Schwazenberská hrobka 17 km

 

Na trase naučné stezky na břehu rybníka Svět u Třeboně stojí knížecí Schwarzenberská hrobka. Centrální dvoupatrový objekt z let 1874 - 1877 projektoval Damasius Seworetzky, který se mj. podílel i na novogotické přestavbě zámku Hluboká. Ve 27 zinkových rakvích jsou uloženy skutečné i symbolické ostatky členů rodu. Objekt je přístupný veřejnosti.

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách:  www.zamek-trebon.eu/hrobka-schwarzenberku/

 

nahoru

 

zámek a hrad Jindřichův Hradec 26 km

 

U řeky Nežárky a rybníku Vajgaru leží půvabné město, které v době pobělohorské bylo po Praze druhé největší v Království českém. Již někdy v 8. - 10. století zde existovalo slovanské hradiště, v roce 1220 se písemně uvádí hrad Novum castrum. Na okraji skalnatého ostrohu pak byl v letech 1260 - 1270 vybudován nový raně gotický hrad bergfritového typu s dvoupatrovým palácem s kaplí a mohutnou válcovou věží. Areál byl postupně rozšiřován, po roce 1560 byla vybudována zámecká část (Nové Jáchymovo stavení) a ještě v 16. století přibyl zahradní altán - rondel, mimořádně cenná ukázka u nás neobvyklé vlašské renesance. Po Pražském hradu a areálu v Českém Krumlově je zdejší hrad a zámek třetí největší v Čechách - má 300 místností, je zde uloženo na 7 000 uměleckých předmětů. V roce 2004 byl zpřístupněn i zámecký vodní mlýn s Křižíkovou elektrárnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách: http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu/

 

nahoru

 

 

zámek Červená Lhota 35 k m

 

Zámek přímo pohádkový stojí na místě gotické tvrze vybudované na skalnatém ostrůvku ve 13. století. Renesanční zámek dostal dnešní podobu na konci 16. století, kdy jej majitelé opatřili červenou omítkou - od té doby se také zámek nazývá Červená Lhota. V 19. století byla Červená Lhota upravena novogoticky a v letech 1903 - 1912  se dočkala dalších úprav, které jí vrátily renesanční vzhled. V roce 1622 byl postaven, náhradou za původní, dnešní kamenný most, spojující objekt se souší. Místnosti v přízemí jsou sklenuté křížovou gotickou klenbou. Zámek je přístupný, uvnitř je bohaté zařízení ze 17. - 19. století - např. barokní kachlová kamna, starožitný nábytek od renesance až po biedermeier, sbírka nádobí, skla, porcelánu, Na severním břehu rybníka stojí kostelík Nejsvatější Trojice (bývalá zámecká kaple a rodinná hrobka) z poloviny 16. století. U zámku je malá zahrádka, cenný je park s cizokrajnými dřevinami.

 

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách: http://www.zamek-cervenalhota.eu/

 

nahoru

 

 zámek Hluboká nad Vltavou 50 km
 

Romantický zámek na místě původního hradu, jehož dnešní podobu určila novogotická přestavba v 19. století, patří k vůbec nejnavštěvovanějším památkám v Čechách. Největší pozornost upoutává řezbářská výzdoba interiérů, Mramorový sál, Schwarzenberská zbrojnice a Alšova jihočeská galerie v prostorách bývalé jízdárny. Na zámek navazuje nádherná zahrada a rozsáhlý přírodní park.

 

 

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách: http://www.zamek-hluboka.eu/

 

nahoru

 

 

 

zřícenina hradu Landštejn 50 km  

 

Jedna z nejmohutnějších a nejzachovalejších hradních zřícenin u nás se skrývá v hlubokých lesích České Kanady. Hrad byl vybudován na začátku 13: století na ochranu královských držav. Kolem nádvoří jsou zbytky gotického paláce a jádro původního románského objektu se dvěma věžemi (v severní věži je románská kaple, jižní je upravena na vyhlídku - za dobrých podmínek jsou vidět i Alpy). Zajímavostí jsou tři smírčí kříže.

 

 

 

 

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách: http://www.hrad-landstejn.eu/

 

V turistické sezóně můžete vidět v hradním příkopu přehlídku dravců a sov a pozorovat je v letu.

 

 

 

 

 

 

 

 

více informací naleznete na stránkách: http://www.sokolnictvi.info/?p=landstejn

 

nahoru

 

 

 zámek a hrad Český Krumlov 80 km      

      

Po Pražském hradu je areál českokrumlovského hradu a zámku druhý největší v Čechách  a jeden z největších ve střední Evropě. Původní gotický hrad byl založen ve 13. století, ve 2. polovině 16. století jej Rožmberkové přebudovali na honosnou renesanční rezidenci. Následovaly další přestavby - v areálu jsou na čtyři desítky paláců, soustředěných kolem pěti nádvoří, a více než 300 komnat a sálů. K nejkrásnějším patří Maškarní sál, Eggenberský sál, Rožmberský sál, soukromé pokoje Schwarzenberků. Cenná je obrazárna, kaple sv. Jiří, zámecké divadlo z let 1765 - 1766 patří mezi nejstarší zachovaná zařízení svého druhu v Evropě. Výraznou dominantou je renesančně upravená schodišťová věž Máselnice, unikátem je kamenný 80 metrů dlouhý patrový most Na Plášti z roku 1764, sestávající ze dvou krytých a jedné otevřené, sochami zdobené, chodby. Pod třemi chodbami jsou tři patra nosných oblouků.

 

 

 

 

 

 

více informací naleznete na oficiálních stránkách: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/

 

nahoru

 

 

 

Muzeum Československého opevnění

 

 

 

 

 

 

Vnitřní vybavení

 

 

 

 

 

 

nahoru

 

Nové Hrady

 

 

V malebné krajině ve výběžku Novohradských hor na rozhraní historických oblastní Doudlebska a Vitorazska leží půvabné město Nové hrady. Někdy kolem poloviny 13. století byl jako strážní pevnost postaven hrad a opevněn mohutným 14 metrů hlubokým příkopem. V roce 1573 byl areál poškozen výbuchem střelného prachu (v roce 1590 navíc město postihlo silné zemětřesení) a obnoven až na začátku 17. století. Hrad je od roku 2000 po dlouhodobé rekonstrukci přístupný veřejnosti - do areálu se vstupuje po mostě přes mohutný okružní příkop, vidět je část dochované hradby, čtverhranná věž s goticky sklenutou branou, původní gotická budova na západní straně nádvoří, hradní kuchyně, výstavný palác a další části. Stálá expozice se mj. věnuje historii rodu Buquoyů, je zde sbírka krajinomaleb Novohradských hor a ukázky hyalitového skla. Poblíž hradu byla nedávno zpřístupněna historická kovárna, v bývalé buquoyské rezidenci je dnes hotel, oblíbená je barokní lékárna, v roce 2001 byla otevřena stará koželužna. V letech 1801 - 1810 byl na kraji města vybudován empírový zámek přesně podle vzoru jednoho zámečku Buquoyů ve Francii.

 

 

 

 

nahoru

 

 

Terčino údolí

 

Nádherný přírodně krajinářský park vytvořil kousek od Nových Hradů v roce 1756 na popud své manželky Terezie hrabě Jan Buquoy. Domácí dřeviny doplnily exotické druhy, byly upraveny cesty, postaveny kamenné i dřevěné mostky, vybudovány romantické stavby. Lokalitou procházejí dvě naučné stezky. Stojí tu novogoticky upravený Hamerský mlýn, který stejně jako Lázničky z let 1788 - 1797 slouží jako ubytovací a stravovací zařízení. Po povodni v roce 1936 zůstal navždy v ruinách tzv. Modrý dům. Atraktivní je umělý vodopád, zřízený v roce 1817 a napájený náhonem ze Stropnice. V parku je několik kompozičně dokonale vytvořených průhledů, dále Gabrielin rybník a poblíž tzv. Švýcarský dům z roku 1852.

 

 

 

 

nahoru